Mapa a buzola – ZŠ Lidická Bílina 5.A

Závěrečný čtvrtý projektový den na ZŠ lidická v Bílině se opět nesl v poklidné atmosféře. Velmi nás těšilo aktivní zapojení dětí do soutěží i do nácviku práce s buzolou.

Povídání o mapách se dětem líbilo a zopakovali jsme si při tom třeba to, co všechno lze vyčíst z obecně zeměpisné mapy a také jaká je nejvyšší hora ČR. Nezapomněli jsme také na naše Krušné hory a zmínku o nevyšším vrcholu Klínovci.

Velmi napínavá tentokrát byla soutěž v hledání významných míst na mapě Teplic. Na turistické mapě jsme si pak ukázali, co nám říkají vrstevnice a děti si mohly vyzkoušet sestavit svůj vlastní kopec z připravených dřevěných modelů.

Když na řadu přišly světové strany, tak jsme se i nenásilnou formou protáhli. Po procvičení světových stran jsme se s vervou vrhli na práci s buzolou a určování azimutu. Na závěr pak došlo opět na výtvarný projekt a myslím, že se opět dílo vydařilo.