AKTIVITY pro školy

Aktivity pořádané pro školy nebo ve spolupráci se školami.

Zaměřujeme se na základní školy, ale program umíme přizpůsobit mateřským školám i středním školám.

Praktické projekty

Projekty zaměřené na rozvoj praktických znalostí a dovedností.
Většina projektů lze upravit pro libovolnou věkovou skupinu včetně dospělých či seniorů.

Mapa a buzola

Orientace v terénu, čtení v mapě, světové strany a určování azimutu. Mapové značky a vrstevnice.

Práce s provazem

Praktické využití práce s provazem , uzly a vazby. Procvičování jemné motoriky a prostorové představivosti.

Komunikace

Druhy, pravidla a způsoby komunikace. Komunikace, která není slyšet, ale je vidět. Jak úspěšně komunikovat?

Odhady a měření

Způsoby, jak odhadovat a měřit fyzikální veličiny s minimem pomůcek. Praktické rady a cvičení.

Osobní marketing

Jak moje vystupování a image ovlivňuje mé vztahy, práci a celý můj osobní život? A jak se v tom zdokonalit?

Exkurse na ekofarmu

Poznávací exkurze na ekofarmu. Chov zvířat, péče o zemědělskou půdu a zkušenosti ekozemědělců.

Kurzy, ŠVP a jiné aktivity

Jednotlivé aktivity připravujeme ve spolupráci se školou.

Seznamovací kurzy

adaptační kurzy
Přirozenou formou stmelíme kolektiv a zároveň poskytneme škole zpětnou vazbu na jednotlivce a kolektiv.

Přírodovědné kurzy

naučné kurzy
Ve spolupráci s odborníky na ochranu přírody a krajiny připravíme zábavně vzdělávací přírodovědný kurz.

Branně sportovní aktivity

kurzy nebo závody
Uspořádáme pro školu akci s prvky branně sportovní přípravy včetně zdravovědy a prvků přežití v přírodě.

Školy v přírodě

zábavně vzdělávací
Uspořádáme pro školy nebo třídy tematicky zaměřené ozdravné výjezdy, které zpestří a obohatí výuku.

Školní výlety

jedno i vícedenní
Vymyslíme a zorganizujeme školní výlet pro třídu včetně zajištění herních, zážitkových či vzdělávacích aktivit.

Odpoledne s rodiči

aktivity pro rodiče s dětmi
Zapojte rodiče do dění ve škole zábavnou a nenásilnou formou. Posílíte tím nejen vztah rodičů ke škole, ale i rodičů s dětmi.

Kurzy pro učitele

V návaznosti na Praktické projekty připravujeme kurzy s akreditací MŠMT.

Jedná se o kurzy zaměřené na přípravu projektových dnů ve škole.

Nabízíme touto formou vzdělávání učitelů v rámci DVPP.

Mapa a buzola

Orientace v terénu, čtení v mapě, světové strany a určování azimutu. Mapové značky a vrstevnice.

Práce s provazem

Praktické využití práce s provazem , uzly a vazby. Procvičování jemné motoriky a prostorové představivosti.

Komunikace

Druhy, pravidla a způsoby komunikace. Komunikace, která není slyšet, ale je vidět. Jak úspěšně komunikovat?

Odhady a měření

Způsoby, jak odhadovat a měřit fyzikální veličiny s minimem pomůcek. Praktické rady a cvičení.

Osobní marketing

Jak moje vystupování a image ovlivňuje mé vztahy, práci a celý můj osobní život? A jak se v tom zdokonalit?