Indiánský den v MŠ Chuderov

V rámci projektového dne v MŠ Chuderov jsem připravili pro děti zábavně naučný program na indiánské téma. Nejprve si děti vyrobily čelenky, aby se z nich mohly stát indiáni. Potom jsme se vypravili do blízkého lesa a na louky, kde děti hrály hry a zkoušely si nové dovednosti.

Jako první si vyzkoušely indiánský běh, kdy 20 kroků běžely a 20 kroků šly. Tímto způsobem se přesunuly z lesa na okraj louky. Tam jsme jim připravili „rybník“, kde se učily trpělivosti při lovu ryb. Na louce (prérii) si pak vyzkoušely z puzzlí sestavit indiánský stan – teepee. Chvilku na to si pak celá indiánská tlupa vyzkoušela střelbu z luku. Všem to báječně šlo a měly z toho velkou radost, zvlášť když pro vystřelený šíp mohly sami doběhnout. Když jsme došli k balíkům slámy, tak děti lovily bizona pomocí míčku. Těsně před odchodem zpět do školky ještě indiáni zajali několik banditů a šlo se. Na rozcestí se naučily indiánskou píseň a posvátný „Tanec lovu“.

Po návratu do školky dostaly děti na památku diplom.