Náš první projektový den na ZŠ Maxe Švabinského

V pondělí jsme měli možnost zapojit žáky deváté třídy do projektového dne Odhady a měření. Velmi klidní a pohodoví deváťáci si vyzkoušeli odhady různých fyzikálních veličin. Zjistili i zajímavé informace o rozměrech vlastního těla a naučili se několik jednoduchých, ale chytrých metod měření výšky a šířky v terénu. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že se žákům projekt líbil a bavila je především pestrost a hravost.