Jarní prázdniny plné čar a kouzel

Celých pět dnů strávila skupinka mladých adeptů na kouzelnice a kouzelníky ve výcvikovém centru Bradavické školy čar a kouzel. „Moudrý klobouk“ rozdělil skupinku na Nebelvírskou a Mrzimoskou kolej.

Hned druhý den byl výcvik zaměřen na létání na koštěti. Děkujeme štědrému sponzorovi (Kamila Pabiánová) za nové modely Nimbus 2023. Letové hodiny jsme raději nepočítali. Odpoledne jsme ale měli možnost se setkat i s mozkomory a portrétem samotného…(vy víte koho), jehož jméno se nesmí ani vyslovit.

Nezbytnou součástí kouzelnické výbavy je hůlka a ta musí být samozřejmě originální. Vzhledem k tomu, že u „Ollivandera“ měli zavřeno, tak si kouzelníci tvořili hůlku svépomocí. S hůlkami pak trénovali obranu proti černé magii a velice se jim dařilo. V areálu Bradavického výcvikového centra pak díky dalším speciálním úkolům prověřovali svou paměť, rychlost a zručnost. Každů takový úkol byl odměňován jednou nebo dvěma fazolemi, které Nebelvír a Mrzimor sbírali, aby zjistili, jak jsou úspěšní ve výcviku.

V jedné z lekcí se kouzelníkům podařilo připravit vynikající „lektvar Síly“ a lektvar Nesmrtelnosti“ z ovoce, zeleniny a jogurtu, který pak s velkou chutí snědli.

Na závěr výcviku bylo třeba si obstarat nezbytnou sovu a dračí vejce.

V závěrečné napínavé sérii úkolů pak všichni prokázali své odhodlání stát se kouzelníky. Vítězem se nakonec stala Mrzimorská kolej. Večerní slavnostní ceremoniál zakončil výcvik a kouzelníci s odvezli odměny, diplomy, mapy Bradavické školy a lístek na „Bradavický expres“.

Bylo nám potěšením provést začínající kouzelníky náročným výcvikem a těšíme se na další společné akce.