Závěrečný den na ZŠ A. Sochora v Duchcově

Dnešní závěrečný den projektu pro 7.A ze ZŠ A. Sochora Duchcov se nesl v duchu spolupráce, odvahy a upřímnosti. Žáci si vyzkoušeli, že společnými silami dokážou víc než každý jednotlivec sám. Dalším úkolem bylo, aby ve vzájemné spolupráci sestavili co nejrychleji symbolickou mozaiku. Ve třídě pak jedna žačka prokázala odvahu v pádu důvěry, který měl ukázat, že se může spolehnout na své spolužáky. V závěru jsme pak s dětmi diskutovali nad tím, jak je vnímají jejich učitelé a co se za tím skrývá. Z velké části žáci zjistili, že učitelé zrcadlí jejich chování v tom, jak se k nim aktuálně chovají. Tím si uvědomili, že pokud změní své chování, mohou očekávat i změnu chování učitelů.

Myslím, že závěr celého projektu se velmi vydařil a věřím, že třída 7.A využije svého potenciálu ke zlepšení ve vztazích mezi sebou i k učitelům.