Sportovně branný závod 2. stupně ZŠ Za Chlumem v Bílině

Radovesická výsypka dnes dopoledne ožila a stala se sportovištěm pro 33 čtyřčlenných týmů. Ty se účastnily sportovně branného závodu, který jsem pro ně na klíč připravili. Příznivé slunečné počasí doprovázelo žáky na trati dlouhé 4 km, kde bylo rozmístěno 12 stanovišť s různými znalostními a sportovně dovednostními disciplínami. Pochvalu si zaslouží nejen účastníci závodu, ale také jejich spolužáci z 9. ročníku, kteří pomáhali na stanovištích. Učitelé pak dozorovali řádné plnění úkolů na jednotlivých stanovištích a zajišťovali pedagogický dozor. A zítra nás čeká 1. stupeň, tak si jen všichni přejeme opět hezké počasí.