Pokyny k táboru II. běh (9.-16.7.2022)

Prosím, stáhněte a vytiskněte sí níže uvedené dokumenty a řiďte se prosím pokyny uvedenými u jednotlivých dokumentů. Děkuji.

Dokumenty pro vás

Tyto dokumenty vám zůstanou se všemi informacemi

Dokumenty, které nám musíte doložit

Bez těchto dokumentů nemůžeme převzít dítě na tábor.

Dokumenty nám můžete naskenovat nebo nafotit mobilem a poslat emailem na adresu: aktivity@nadohled.cz

  • Posudek o zdravotní způsobilosti

    Tento dokument nám předejte v den odjezdu na tábor u autobusu. Může být i na formuláři přímo od lékaře. Můžete využít i platné potvrzení do ŠvP.

Kartička pojištěnce

Kopie kartiček pojištěnce budeme vybírat u autobusu nebo při převzetí dětí na tábořišti.