Jak připravit projektový den 

Projektový den - MAPA A BUZOLA

praktický workshop s akreditací  MŠMT

(Č.j.: MSMT- 787/2022-2-7).

Naučíte se připravit projektový den pro žáky ZŠ či studenty SŠ zaměřený na práci s mapou a buzolou. Projektový den se skládá z průřezových témat zeměpisu, matematiky, fyziky, tělesné a výtvarné výchovy.

Znalosti a dovednosti získáte formou prezentace, diskuse, praktických cvičení, her a soutěží, které budete moci zároveň využít ve výuce.

Získáte návod na přípravu jednoduchého azimutového závodu a podklady pro cvičení a hry.

Rámcový program:

 • Projektový den - úvod (1 vyučovací hodina)

 • Znalostní a dovednostní báze tématu
  (2 vyučovací hodiny)

 • Skupinová práce - azimut a mapové značky
  (2 vyučovací hodiny)

 • Skupinová práce - výtvarný projekt “model vrstevnic” (1 vyučovací hodina)

 • Azimutový závod - příprava
  (2 vyučovací hodiny)

Absolventi získají osvědčení

Reference

Děkujeme za úžasné školení na téma práce s buzolou. Pro některé oprášení svých znalostí, pro některé novinka. Školení probíhalo interaktivně, v přátelské atmosféře a na profesionální úrovni a s praktickými soutěžemi. Na závěr jsme si přímo orientaci v terénu pomocí buzoly vyzkoušeli. Velmi přínosné a už se těšíme na práci s buzolou v rámci stmelování třídních kolektivů.
Mgr. Tomáš Liška, MBAředitel ZŠ Krupka

9.12. 2022

pátek

Ústí nad Labem

ICUK - workspace

pro pedagogy

a nejen pro ně

OBECNÉ INFORMACE

 • Sraz účastníků je  9.12. 2022 v 8,00 na recepci ICUK v Ústí nad Labem
 • Konec akce je nejpozději v 16,00
 • S sebou: tužku a papír na poznámky

Jídlo: drobné občerstvení

Oběd: vlastní nebo objednávka dovozu jídla dle dohody

Pitný režim zajištěn po celý den (voda, káva, čaj)

Mapa - ICUK

Organizátoři a lektoři

Mgr. Jiří Šimůnský

předseda spolku, lektor

Bc. Martina Marešová

marketingová managerka, lektorka

Objednávka a závazná přihláška