Nauč  se  (pře)žít  v  přírodě

Zážitkově vzdělávací kurz, který se skládá ze 3 víkendových setkání nabytých zkušenostmi a praktickými dovednostmi z oblastí orientace v terénu a mapě, první pomoci, střelby, zálesáckých a tábornických dovedností.

Základní informace

Co je cílem kurzu?

      Hlavní myšlenkou a cílem kurzu je naučit účastníky, jak žít a přežít v přírodě. Dokážete se zorientovat v terénu i mapě. Budete vědět, co si sbalit na jednodenní výpravu i vícedenní vandr. Získáte dovednosti a znalosti, jak si v přírodě postavit improvizovaný přístřešek, rozdělat oheň, jak pracovat s nožem, sekerou a provazem. Naučíte se zacházet se zbraněmi. Zvládnete poskytnout první pomoc sobě i druhým. Vše zažijete na vlastní kůži a ověříte si, jaké to pro vás je opustit komfortní zónu a zažít nepohodlí. Zároveň si budete umět vytvořit ty nejlepší podmínky pro zvládnutí (přežití) dané situace.

Kurz je připraven jako vzdělávací a ne jako extrémní aktivita.
Jde především o to, se věci naučit a vědět, kdy a jak je správně použít.
Neustále budete mít posvém boku nás instruktory, kteří vám budou radit a pomáhat v jednotlivých situacích, tak abyste z nich odešli silnější a vědomější.

Pro koho je kurz určen?

Ideální pro ženy a muže ve věku 14 - 29 let, kteří:

 • chtějí zažít dobrodružství a naučit se dovednosti a techniky žití či přežití v přírodě,
 • mají chuť získat základ pro vedení skupiny a stát se zodpovědnými a ceněnými vedoucími či instruktory na táborech a podobných outdoorových akcích (seznamováky, přírodovědné či branně-sportovní kempy...),
 • chtějí začít jezdit do přírody na výpravy, vandry a trampy, ale dosud neměli tu možnost, kde získat znalosti a zkušenosti pro tento druh relaxace,
 • již do přírody jezdí a chtějí touto cestou získat nové zkušenosti a poznatky a dát svým aktivitám nový rozměr.

Harmonogram kurzu

1. víkend

28. - 30. 1. 2022
(pá - ne)

Místo konání: okres Teplice

2. víkend

18. - 20. 3. 2022
(pá - ne)

Místo konání: okres Teplice

3. víkend

20. - 22. 5. 2022
(pá - ne)

Místo konání: okres Teplice

Orientace a práce s mapou

Modul Orientace a práce s mapou patří mezi klíčové znalosti a dovednosti, protože pokud se chcete pohybovat sami v přírodě a nebo pokud máte vzít do přírody nějakou skupinu, tak si musíte být jisti, že víte, kde jste a kam jdete. V tomto modulu vám mimo jiné ukážeme, jak pracovat s mapou a buzolou, jak určit vlastní polohu nebo jak naplánovat výpravu.

Témata, která v této části otevřeme:

 • práce s mapou a práce s buzolou
  • jak se zorientovat v mapách i jak zorientovat mapu
  • jak pracovat s buzolou a jakým chybám se vyhnout
 • azimuty a jak připravit azimutový závod
 • orientace v terénu
  • jak najít sever s buzolou i bez
  • jak určit vlastní polohu
 • jak vhodně plánovat trasu vyletů a jakými pravidli se přitom řídit
 • jak odhadnout nebo měřit vzdálenosti
 • jak se neztratit při obcházení velkých překážek
 • co dělat, když přeci jen zabloudíte
 • mimo jiné vám ukážeme, jak tyto zkušenosti předat dát

Zdravověda a  PRVNÍ POMOC

O tomto tématu asi není třeba diskutovat. První pomoc a zdravověda obecně jsou témata, které se hodí nejen v přírodě, ale i v běžném životě. Kromě obecných zásad první pomoci a resuscitace se naučíte předvídat nebezpečné situace při pohybu v terénu. Naučíte se, jak reagovat v krizových situacích a jak se postarat o zdraví nejen své, ale i zdraví svěřené skupiny.

Témata, která v této části otevřeme:

 • základy první pomoci
 • krizové situace
 • resuscitace
 • ošetření “základních” zranění -  nejběžnější, se kterými se setkáme na akcích
 • základní obvazové techniky
 • vybavení lékárničky - co je vhodné nosit v malé lékárničce na výpravy
 • na co si dávat na táborech a podobných akcích pozor 
 • předvídání rizik a rizikových situací
 • aplikace záchranka
 • psychologie osobnosti obecně
 • mimo jiné vám ukážeme, jak tyto zkušenosti předat dát

Střelba a práce s provazem

V atraktivním modulu Střelba a práce s provazem se zaměříme nejen na nácvik samotné střelby z různých zbraní, ale také si ukážeme, jak připravit a zabezpečit střelnici nebo jak bezpečně zorganizovat nácvik střelby na akcích. Kromě střílení si také ukážeme i výrobu jednoduchých zbraní a pastí.
Při práci s provazem se naučíte základní uzly a vazby, které vám pomohou nejen v přírodě, ale užijete je i v běžném životě.

Témata, která v této části otevřeme:

 • střelba z klasické pistole
 • střelba ze vzduchovky 
 • střelba z luku
 • použití dalších zbraní
 • výroba zbraní a pastí 
 • bezpečnost při práci se zbraněmi
 • jak učit střílet (z luku, ze vzduchovky)
 • práce s provazem - základní uzly
 • nácvik a použití základních vazeb (vhodné pro modul Přežití)
 • mimo jiné vám ukážeme, jak tyto zkušenosti předat dát

Přežití a pobyt v přírodě

V modulu "Přežití a pobyt v přírodě" se nejedná o přežití v pravém slova smyslu, ale jde o to, naučit se být v přírodě a umět se o sebe postarat s improvizovanými prostředky a vědět, jaké nezbytné věci mi mohou v určitých situacích ulehčit život a jak je mám použít. Naučíte se nejen jak si vybrat vhodné místo na přespání, ale i jak si vytvořit improvizovaný přístřešek či jak si rozdělat oheň. Ukážeme si práci s nožem a sekerou.
V tomto modulu si zároveň vyzkoušíte, co dělat, když se dostanete do krizové situace v přírodě a jak se v ní chovat.

Témata, která v této části otevřeme:

 • teoretické a hlavně praktické dovednosti pobytu v přírodě
 • přežití bez cizí pomoci v přírodním prostředí 
  • Krabička Poslední Záchrany a jiné vychytávky
 • jak správně vybrat místo na přespání
 • oheň - příprava a rozdělání, funkce, strategie, druhy ohňů
  • rozdělání ohně pomocí křesadla a jiné možnosti
 • zdroje jídla a pití
  • co sebou na výpravu jako železnou zásobu
  • kde najít vodu, jak ji upravit, aby byla pitná
 • přenocování - místo, izolace, tvorba přístřešku, druhy přístřešků
 • naučíte se, jak správně, bezpečně a efektivně pracovat s nožem a sekerou
 • jak využít přírodní materiál k první pomoci
  • zajištění bezpečí
 • psychologie odolnosti
  • psychická odolnost vůči přírodním jevům a klimatickým podmínkám
  • zajištění primárních a sekundárních potřeb člověka, fyziologická reakce organismu na psychické zátěžové situace
  • osobnostní charakteristiky jedince a jejich vliv na odolnost člověka
  • šetření energií (resp. šetření zdroji obecně - voda, teplo, potrava, vlastní energie, prostředky)
  • jak rozvíjet odolnosti vůči negativním faktorům (stresu, strachu)
 • mimo jiné vám ukážeme, jak tyto zkušenosti předat dát

Strategie - hra paintball

Modul Strategie je simulace práce v týmu, kde je třeba spolupracovat a rozdělit si úkoly. Budete mít možnost zkusit si být lídrem stejně tak jako být v týmu podřízený s jasným úkolem a rolí. Tyto dovednosti si ukážeme nejen teoreticky, ale i v praxi při hraní paintballu.
Na závěr si pak shrneme jednotlivé poznatky a zkušenosti ze všech modulů a uvidíte, jak vše do sebe báječně zapadne.

Témata, která v této části otevřeme:

 • praktická zkouška získaných zkušeností v zábavné formě - hra paintball
 • sdílení vlastních pocitů
 • sdílení zkušeností
 • shrnutí jednotlivých modulů a jejich přínosu
 • zpětná vazba na celý kurz

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie jsou nedílnou součástí všech modulů. Vzhledem k tomu, že kurz je (mimo jiné) určen i pro ty, kteří chtějí své nabyté vědomosti a zkušenosti předávat dál, tak se těmito tématy budeme zabývat v každém modulu u jednotlivých témat a aktivit.
Mimo to se dozvíte i některá základní pravidla a zákonitosti učení a práce s dětmi, kde můžete čerpat z naší bohaté praxe.
Zároveň získáte po absolvování přístup k materiálům, které Vám pomohou v přípravě programu na tábory či jiné outdoorové akce.

Témata, která v této části otevřeme:

 • základní pedagogika a psychologie osobnosti - dětí
 • psychologie odolnosti, psychologie sportu a kinantropologie s důrazem na dobrodružné činnosti
 • psychická odolnost a zajištění primárních a sekundárních potřeb člověka, fyziologická reakce organismu na psychické zátěžové situace
 • psychická odolnost vůči přírodním jevům a klimatickým podmínkám
 • osobnostní charakteristiky jedince a jejich vliv na odolnost člověka
 • problematika struktury a dynamiky osobnosti
  • temperament, schopnosti, kognitivní styly osobnosti, motivační dispozice, charakter

Jaká je organizace kurzu a jednotlivých modulů?

Podrobné informace ke kurzu zasíláme cca 5 - 7 dní před konáním kurzu.

Vybavení

Na kurz je zapotřebí mít základní outdoorové vybavení:

 • pončo nebo pláštěnka
 • spací pytel
 • karimatka
 • ešus
 • malý nůž
 • lékárničku
 • oblečení do lesa a pevné boty
 • batoh na všechny vaše věci

Není potřeba žádné další speciální vybavení. To bude zapůjčeno v rámci kurzu a je zahrnuto v ceně. Seznam doporučených věcí, co si vzít s sebou zašleme emailem před kurzem. 

Příjezd

Začátek kurzu bude vždy v pátek v 17:00 hod.
Bližší polohu budeme sdělovat u každého kurzu předem prostřednictvím emailu.

 • pozdější příjezdy nejsou vhodné s ohledem na nežádoucí narušení již probíhajícího programu

Odjezd

Očekávaný konec kurzu je v neděli cca mezi 15:00 - 16:00.

Tvůrci a organizátoři kurzu

Mgr. Jiří Šimůnský - Šimi

předseda spolku, vedoucí a organizátor táborů

Bc. Martina Marešová

vedoucí, zdravotník a správce sociálních sítí

Jaké jsou platební a storno podmínky?

Účastnický poplatek:

 • 10000 Kč (tj. cca 3300 Kč za modul - víkend)
  • při jednorázové platbě
 • 12000 Kč (3×4000 Kč)
  • při platbě na 3 splátky 
  • zálohové faktury přijdou téměř naráz, tak dejte pozor na pořadí platby

Co cena za kurz obsahuje a co neobsahuje?

Obsahuje:

 • pitný režim
 • materiální výbavu pro jednotlivé moduly
 • zapůjčení potřebného vybavení
 • aktivní účast minimálně 2 instruktorů
 • instruktora střelby a zajištění střelnice
 • zajištění paintballu
 • fotky z akce
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • studijní materiály a podklady pro další činnost z každého modulu

Neobsahuje:

 • náklady na stravování
 • náklady na ubytování
 • náklady na dopravu na místo konání akce

 

Storno podmínky:

 • Při stornu ve lhůtě 0 - 14 dní (včetně) před akcí nevracíme nic, ale je možné si zajistit náhradníka
 • Při stornu ve lhůtě 15 - 30 dní (včetně) před akcí vracíme 50% účastnického poplatku

 

 • V případě vládních nařízení, která by znemožňovala kurz uspořádat bude vráceno 100% poplatku.
 • V případě, že se vládní nařízení dotknou pořádání pouze části kurzu bude vrácena poměrná část nebo bude domluven náhradní termín akce

Podmínky konání:

 • Minimální počet přihlášených účastníků: 20 (hranice pro pořádání kurzu)
  • v případě, že hranice nebude dosažena, tak se kurz nebude konat a bude navrácen účastnický poplatek (100%) nebo se přihlášení domluví na náhradním řešení a platba kurzu bude zohledněna
 • Maximální počet účastníků kurzu: 30 

Objednávka a závazná přihláška