Mapa a buzola – ZŠ Lidická Bílina 4.A

Dnešní den byl pro 4.A ve znamení map, vrstevnic a světových stran. Nejprve děti soutěžily ve skládání rozstříhané mapy. Následovalo seznámení s různými druhy map, které proběhlo velmi hladce a tak měly děti dost času pohrát si s modely vrstevnic a poskládat různé tvary kopců. Tato aktivita jim byla užitečná pro závěrečný výtvarný projekt.

Pak přišlo na řadu určování světových stran, což bylo pro většinu hračkou a tak jsme mohli přistoupit k náročnější akci a to určování azimutu neboli pochodového úhlu. I to nakonec všichni zvládli naprosto skvěle. Před výtvarným tvořením modelu mapy si tak děti mohly ještě zasoutěžit v určování mapových značek.