Školili jsme vedoucí táborů

DDM Ústí nad Labem nám nabídlo možnost (Inko díky :-)) školit táborové vedoucí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Měli jsme tak obrovskou příležitost, zúročit své mnohaleté zkušenosti z pořádání letních táborů a předat je vedoucím, kteří se stejně jako my vydali na dráhu práce s dětmi na letních táborech.

Naším tématem byly hry a příprava táborového programu. V první části školícího bloku jsme se věnovali hrám na táboře, jejich smyslu, výběru, přípravě a realizaci. V druhé části pak přišel na řadu táborový program, jeho rámcová struktura, tematické a obsahové části a rozpracování do jednotlivých denních programů. Velkou pozornost jsme věnovali také přípravě a realizaci CTH (celotáborové hry). Jednotlivé bloky jsme příhodně proložili méně známými hrami.

Bylo nám velkou ctí aktivně se podílet na školení vedoucích táborů. Vidíme v tom velký smysl, protože práce s dětmi ve volné čase pomáhá děti přirozenou formou rozvíjet a nabízí jim relaxaci a bytí v přítomném okamžiku. Velmi rádi se tak zapojíme do dalších školení a rozvoje lidí stejně nadšených pro práci s tím nejcennějším, co tato společnost má – s dětmi.