Klíče od hradu Doubravka aneb když si hrají dospěláci

Na začátku března se na hradě Doubravka uskutečnil souboj 2 týmů o klíče k pokladu. Dva šestičlenné týmy vzájemně poměřily síly v různých hrách, úkolech a hádankách inspirovaných známou francouzskou soutěží Klíče od pevnosti Boyard.

Po rozdělení do týmů začala být ve vzduchu cítit zdravá rivalita a touha po vítězství každého z týmů.

V úvodní části hry se soutěžilo o klíče. Po prvních 2 úkolech však ani jeden z týmů nezískal žádný klíč. Soutěžícím v tu chvíli bylo jasné, že i další připravené úkoly budou výzvou, a důvodem k překonání nejen sebe samotných, ale že bude třeba zapojit i týmovou spolupráci.

K tomu, aby se týmy dostaly do pokladnice potřebovaly 4 klíče. Po první části nakonec tým žlutých získal 5 klíčů a tým zelených pouze 2 klíče.

V druhé části hry se sbíraly indicie k heslu, které otevírá sál s pokladem. Dovednostní úkoly, hádanky a fyzické úkoly zabraly celou další hodinu. Některé úkoly byly velmi napínavé a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo danou indicii získá.

Dostatek nasbíraných indicií umožnil týmu zelených směnit 2 indicie za klíče tím se dostat k pokladnici. Zbylé indicie pak oběma týmům stačily k tomu, aby rozluštily heslo a otevřely sál s pokladem, z kterého pak odnášely svou odměnu. Úspěšnějším byl nakonec tým zelených, který vynosil větší část pokladu.

Soutěžící byli nadšeni a plni emocí a zážitků. Jim patří velký dík za to, jak se celá akce povedla. Velkou zásluhu na atmosféře celé akce mělo i nádherné počasí.

Rád bych zde poděkoval spolku AVZO Doubravka a jmenovitě panu Richterovi, který nám umožnil akci na hradě uspořádat.

Společně věříme, že i touto aktivitou se nám podaří oživit dění na hradě.

Pokud byste i vy měli zájem o podobnou akci pro uzavřený kolektiv, tak nás kontaktujte.

Velký dík patří také Petru Mackovi za naprosto úžasnou fotodokumentaci.
Zde jen ochutnávka…