Mapa a Buzola na Metelkárně (den 3.)

Závěrečný 3. projektový den na Metelkárně se opět vydařil. Skvělá spolupráce žáků nám umožnila probrat více věcí, než jsme původně zamýšleli.

Děti nejvíce bavily soutěže a výtvarný projekt. Opět jsem velmi ocenil jejich vzájemnou spolupráci. Moc se mi líbila také vzájemná pomoc a podpora, kterou si automaticky dokázali nabídnout.

Celé dopoledne se tak neslo ve velmi příjemné soutěžně tvůrčí atmosféře. Žáci si prohlédli různé druhy map a zjistili, co vše se dá z mapy vyčíst. Hodně jsme se bavili o vrstevnicích a jejich užitečnosti.

Orientace ve světových stranách byla u této třídy zatím naprosto nejlepší a díky tomu jsme získali časový náskok, který jsme využili pro rozšíření o další znalosti a dovednosti.

I samotná práce s buzolou byla pro děti hračkou a tak jsme jim ukázali i způsob, jak se připravuje a trasuje azimutový závod.

Opět nás děti překvalipy svojí inovací ve výtvarném projektu, kdy z kromě řeky vytvořily také potok, který stékal z úbočí kopce, na kterém pramenil.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení školy, že nám dalo příležitost představit a zrealizovat projekt MAPA a BUZOLA. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci.