Noc vědců jsme zkusili všemi smysly

Na páteční Noc vědců jsme se z Teplic vypravili v hojném počtu 27 účastníků. Po příchodu do areálu UJEP nás odchytla slečna, která nás nasměrovala na FSI (Fakulta strojního inženýrství), kde nám ukázali různé chytré roboty, miniaturní manipulační linky, aerodynamický tunel, termokameru a ukázky destrukčních zkoušek. (Osobně jsem si tam připomněl jednu důležitou věc a to, že po opuštění toalet je třeba přepočítat děti 😉.)

Přesunuli jsme se na hlavní budovu, kde nás už čekalo mnoho možností, jak si otestovat svoje smysly. Jako velká skupina jsme měly problém se vejít do laboratoří, a tak jsme zvolili „partizánskou taktiku“ a rozdělili jsme se na několik malých samostatných skupin. V menším počtu jsme pak snáze pronikali do laboratoří a rychleji se dostávali na řadu u výkladu, experimentů či tvořivých činností.

Nabídka aktivit byla obrovská a nebylo možné projít vše, ale každá skupinka si našla to své. Jedni byli uchváceni z tvorby vůně, kdy si měli možnost namíchat svou vlastní osobitou. Další skupinka dala přednost zkoušce ohněm, který nepálí. Měli jsme možnost pozorovat spoustu běžných věcí pod mikroskopem. Někteří si vyzkoušeli jízdu na speciálních šlapadlech. Objevili jsme hmotu, která se chvíli chová jako kapalina a vzápětí jako pevná látka (Nenewtonovská kapalina – pokus na doma  https://www.youtube.com/watch?v=AqJEQi_kvMI )

Myslím, že jsme si to všichni báječně užili. Noc vědců je skvělá naučná zábava nejen pro děti. Už teď se těšíme na příští rok.