Odhady a měření u Červeného kostela

Páteční dopoledne jsem strávili s osmákami a deváťákami na Základní škole U Červeného kostela. A mám velkou radost, že projekt Odhady a měření žáky nejen bavil, ale zároveň je přiměl k aktivnímu zapojení.

Žáci si vyzkoušeli odhadovat různé fyzikální veličiny a také se naučili několik jednoduchým měřících metod. Soutěžní týmy, které jsme na začátku projektového dne vytvořili, byly velmi vyrovnané a se zapálením spolu soutěžily až do poslední vteřiny.

Chtěl jsem touto cestou poděkovat nejen samotným žákům za jejich přístup, ale i vedení školy a zapojeným pedagogům, kteří nám dali důvěru k realizaci projektu.