Azimutový závod a lukostřelba

Dnešním dnem vyvrcholila série projektových dnů na ZŠ Maxe Švabinského, které byly věnované tématu Mapa a buzola. Žáci 7., 8. a 9. třídy absolvovali azimutový závod v areálu školy jako ukotvení a prověrku jejich znalostí. Závod se vydařil, všichni zdárně dorazili do cíle, kde ti nejlepší byli odměněni drobou sladkostí. Na závěr celé akce pak měli žáci možnost zastřílet si z luku. U některých dokonce nečekaně odhalili jejich nový talent pro tento sport. Myslím, že celá akce byla velmi vydařená a ze strany učitelů i vedení školy byla velmi kladně hodnocena. Těšíme se na další spolupráci.