Tři dny s mapou a buzolou na ZŠ M. Švabinského v Teplicích

Tentokrát jsme projekt Mapa a buzola rozjeli ve velkém. A to nejen tím, že jsme byli 3 dny na jedné škole, ale i tím, že jsme do projektu zapojili žáky 2.stupně. A musím říct, že jsme byli velmi mile překvapeni, že si i žáci ze sedmé, osmé i deváté třídy dokázali užít čtyřhodinový projektový den. Na začátku jsme vždy třídu rozdělili do 3 týmů. Dopoledne bylo nabyté informacemi a praktickými ukázkami. Žáci si tak odnesli či ukotvili znalosti v daném tématu. Každou projektovou hodinu pak týmy mezi sebou soutěžili o body. Třešniškou na dortu pak byla vzájemná spolupráce týmů při výtvarném projektu. Děkujeme a těšíme se na 23.2., kdy pro všechny třídy připravíme orientační závod v areálu školy, aby si žáci ověřili získané dovednosti.

Foto 7.třída

Foto 9.třída

 

Foto 8.třída