Mapa a buzola na ZŠ Plynárenská

Tři dny ve znamení práce s mapou a buzolou se odehrávaly na ZŠ Plynárenská ve třídách 4.A, 5.A a 5.B. Žáci se během projektového dne naučili mimo jiné pracovat s mapou, mapovými značkami a mapovým rejstříkem. Práce s buzolou a určování azimutu byly klíčové dovednosti, která umožní žákům absolvovat azimutový závod. Celý den byl proložen hrami, soutěžemi a na závěr i tematickou výtvarnou činností.

Ze zpětných vazeb: „Žáci se nenásilnou formou, hrou a soutěžemi dozvěděli řadu informací, které se týkají daného tématu.“, „…Děti uvítaly, různé soutěže, časté střídání aktivit a mnoho dalších praktických ukázek.“, „…Projektový den nám velmi rychle utekl, díky různorodosti činností. …“, „Velmi pozitivně hodnotím přístup k dětem. …“

Zítra žáky čeká azimutový závod, tak jim společně držme palce, ať ho zvládnou.