Socializační kurz pro ZŠ A. Sochora v Duchcově

Na začátku března jsme realizovali socializační kurz pro 7.A ze ZŠ Sochorova v Duchcově. Celá třída odjela se svým třídním učitelem na 2 dny do Tisé. Cílem kurzu bylo prostřednictvím socializačních aktivit stmelit kolektiv třídy.

Základem bylo poznání jednotlivců a to, jak ovlivňují svými vlastnostmi a chováním celý kolektiv. Dále jsme zjišťovali samotnou dynamiku kolektivu, jeho silné a slabé stránky, hrozby, ale také příležitosti. Celý program probíhal zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím outdoorových i indoorových aktivit.

Akce měla silný ohlas, protože si žáci uvědomili, že spolu dokáží spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“. Společnými zážitky pak toto uvědomění posílili.

V následujícím týdnu nás čeká společné shrnutí ve škole a aktivity, které dále posílí vazby v kolektivu.