Žáci si ruce nezamotali

Na ZŠ v Hrobě jsme měli možnost představit další z našich projektových dnů nesoucí název Práce s provazem. Toto polytechnické téma jsme uchopili opět velmi názorně s praktickým procvičením.

Zamysleli jste se někdy, kde všude se využívá provazů, lan a jiných vázacích prostředků?

Jaké znáte uzle? A kolik jich dokážete uvázat? Dokázali byste spojit pomocí provazů dřevěné tyče?

Odpovědi na tyto otázky byly náplní dnešního projektového dne v 6. třídě.

Naším cílem bylo prostřednictvím několika základních uzlů a vazeb posílit prostorovou představivost žáků, procvičit jejich jemnou motoriku, naučit je pracovat s návodem a vzájemně si pomáhat.

A jak hodnotila projekt paní učitelka:

„…Žáci se dozvěděli nejen spoustu užitečných informací, ale činnosti zařazené v projektu přispěly i ke zlepšení vztahů ve třídě, ke spolupráci a vzájemné komunikaci mezi dětmi. Činnosti na sebe plynule navazovaly, podporovaly zvídavost dětí….“